Płyn Lugola – na wodzie plazmowanej

Objętość netto: 100 ml

Płyn Lugola– wodny roztwór czystego jodu w jodku potasu, wyprodukowany w laboratorium pod nadzorem i kontrolą biotechologa według receptury opracowanej przez Jeana Lugola w roku 1829.
Woda użyta do płynu została poddana procesowi plazmowania dzięki temu jest krystalicznie czysta i nie zawiera żadnych patogenów. Woda została przebadana pod kątem zanieczyszczeń, których nie stwierdzono. Wszystkie składniki użyte do produkcji płynu pochodzą z odczynników czystych do analizy (CZDA).
Specjalna ciemna butelka chroni przed dostępem światła. W produkcie zastosowano szklany, bardzo precyzyjnie odmierzający krople pipetor.
Z uwagi na zastosowanie wody plazmowanej produkt ten jest jednym z najlepszych dostępnych w Polsce.

Składniki:
1ml płynu to 20 kropli.
1 kropla zawiera 2.5mg jodu,oraz 5mg jodku potasu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Data ważności /numer partii znajduje się:
na spodzie opakowania.

Ostrzeżenia:
W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. Bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną. Jeśli doszło do kontaktu z oczami płukać je dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą ,przemyć dokładnie wodą.

UWAGA: Płyn Lugola wysyłamy w woreczkach strunowych. W związku z tym, że jod jest związkiem lotnym, zarówno woreczek jak i etykieta produktu mogą być zabarwione na żółto lub brunatno. Jest to cecha prawidłowa, a sam produkt nadal jest pełnowartościowy.

Ze względu na lotne właściwości jodu, nie zalecamy przechowywać Płynu Lugola w szafce bez dodatkowego opakowania (może to powodować zażółcenie elementów szafki).

PŁYN LUGOLA – JEST ODCZYNNIKIEM CHEMICZNYM I TYLKO JAKO ODCZYNNIK CHEMICZNY MOŻE BYĆ STOSOWANY. NIE JEST SUPLEMENTEM DIETY I NIE MOZE BYĆ SPOŻYWANY. MOŻE BYĆ SZKODLIWY DLA ZDROWIA I KAŻDE INNE STOSOWANIE ODCZYNNIKA CHEMICZNEGO JEST NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wyprodukowano przez:
SAMO ZDROWIE
Żeromskiego 57 lok 3
26-600 Radom
Plazmowanie:
Gabinet terapii światłem PLASMALIGHT

Te suplementy diety mogą Cię zainteresować:

Probiotyk Kontrola Trawienia

Kurkumina liposomalna

Maślan sodu

Colostrum wołowe liofilizowane